Reflexionar de manera pública sobre la necessitat de preservar i potenciar el capital natural en el nostre entorn més proper. Aquesta comesa és avui tot un repte. Requereix prendre accions que facin possible conduir les inèrcies actuals de la civilització occidental cap a nous escenaris que contemplin entorns més sans i desdibuixin per sempre o mitiguin de manera fefaent les pertorbacions ambientals que massa freqüentment hem de patir: la deficient qualitat de l’aire atmosfèric de les ciutats o de les aigües superficials i les subterrànies de les nostres lleres, que hem forçat amb el desenvolupament i malbaratament energètic i que transporten nutrients no desitjats. Aquest i altres exemples estan en el nostre record.

Per això el Grup de Treball sobre el capital natural vol centrar la seva acció en:

  • Expressar pensaments sobre models per gestionar el capital natural.
  • Exposar opinions sobre la conveniència o no de canviar models de desenvolupament.
  • Generar debat intel·lectual sobre com aplicar, en l’entorn proper, la preservació del capital natural.
  • Exemplificar casos d’èxit, sobre la gestió del capital natural.

Comments are closed.